Informacja


Pragniemy zawiadomić, iż w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty
emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717) dostęp do strony zostaje wstrzymany.

Zgadzam się z Polityką Prywatności